Aktiiviraha begränsar användning av vågspelstjänster på internet

En stor del av de kortuppgifter som hamnat i fel händer används för brottsliga ändamål via vadslagnings- och vågspelsbolag. På grund av detta har Aktiiviraha begränsat användningen av vadslagnings-  och vågspelstjänster på internet. Möjligheten att använda Aktiiviraha-kortet för dessa ändamål upphör den 14. maj 2020.

Förändringen har trätt i kraft automatiskt och kräver inga åtgärder av dig. Ifall du inte godkänner de nya villkoren, kan du säga upp ditt konto med omedelbar verkan. Den återstående skulden återbetalas i enlighet med villkoren i kreditavtalet.
 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)