I ditt kort ingår allt detta

Tillgänglig kredit

Med kortet får du en kreditlimit på upp till två gånger dina bruttomånadsinkomst. När du har skött din kredit  klanderfritt , kan du ansöka om en höjning på din kreditlimit.

Kontanter

Du kan ta ut kontanter i automater, eller flytta över pengar från kredit direkt till ditt bankkonto.

Räntefri betalningstid

Du får automatiskt ca en månads räntefri betalningstid på alla dina Aktiiviraha-kortköp.

Förmånliga betaltidserbjudanden

När du har ett Aktiiviraha-kort i ditt förfogande kan du avtala om en förmånligare betalningstid i affären. 

Kontaktlösa betalningar

Aktiiviraha är ett kontaktlöst kort. Med det kan du betala kontaktlöst inköp på upp till 50 € utan koden på försäljningsställen med betalterminaler som godkänner kontaktlösa betalkort. Gränsen för kontaktlös betalning stiger till 50 euro i Finland i april 2019. 

Amorteringsfri månad

Du kan utnyttja två amorteringsfria månader under ett år (dock ej på varandra följande mänader). 

Nättjänst

I nättjänsten kan du när som helst kontrollera din kreditsituation. Tjänsten är avgiftsfri.

Försäkringsskydd

l ditt Aktiiviraha-kort ingår automatiskt en Köpskydd- och Reseskydd-försäkring.

Stamkundsförmåner

Som Aktiiviraha-kortinnehavare kan du dra nytta av olika rabatter och andra förmåner som våra samarbetspartners erbjuder.  De aktuella förmånerna hittar du alltid här.

Nödkontanter på utlandet med Aktiiviraha Gold

Om ditt Aktiiviraha Mastercard Gold-kort förkommer på utlandet, kan du ansöka om nödkontanter. Nödkontanen  expedieras till ett avtalat kontor eller kontantuttagspunkt upp till så fort som inom 12-24 timmar.

Räntan

Aktiiviraha är en löpande kredit. Den effektiva räntan beräknat för en disponibel kredit på 1500 euro är 25,67 % och det totala beloppet som ska betalas är 1694,04 euro. Vid beräkningen har man beaktat kontoavgiften 5 euro/månad och årsavgiftet 30 euro från andra året och använt en nominell ränta på 12,558 % (10/2018). Vid beräknginen av den effektiva årsräntan har man antagit att krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet och det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom sista betalning, kreditkapitalet återbetalas genom lika stora månatliga betalningar på 141,17 euro och att kreditkostnaderna beaktas i enlighet med kreditutnyttjandet och återbetalningar av kapitalet och i enlighet med kreditavtalet. Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.

 

 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation