Användning av kortet

Med Aktiiviraha-kortet betalar du både stora och små inköp. Kortet accepteras som betalmedel i Finland, runtom i världen och på nätet. Med Aktiiviraha-kortet kan du betala inköp på upp till 50 euro utan pin-kod.

Två sätt att använda kortet

I vardagsbruk får du alltid ca en månads räntefri betalningstid på dina inköp. Sedan kan du välja att betala bort allt på en gång eller dela upp betalningen i flera räntebelagda månadsrater.

När du vill använda de förmånliga betaltidserbjudanden som våra samarbetspartners erbjuder, avviker betaltider och ränta från normalt bruk. Du kan dra nytta av flera betaltidserbjudanden samtidigt och använda erbjudanden så ofta du vill. 

Du får en gemensam faktura på alla inköp.

Effektiv ränta

Aktiiviraha är en löpande kredit. Den effektiva räntan beräknat för en disponibel kredit på 1500 euro är 25,67 % och det totala beloppet som ska betalas är 1694,04 euro. Vid beräkningen har man beaktat kontoavgiften 5 euro/månad och årsavgiftet 30 euro från andra året och använt en nominell ränta på 12,558 % (04/2019). Vid beräknginen av den effektiva årsräntan har man antagit att krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet och det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom sista betalning, kreditkapitalet återbetalas genom lika stora månatliga betalningar på 141,17 euro och att kreditkostnaderna beaktas i enlighet med kreditutnyttjandet och återbetalningar av kapitalet och i enlighet med kreditavtalet. Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.

 
 

Utnyttja förmånliga betaltidserbjudanden

Visa betaltidserbjudanden

© Svenska Handelsbanken AB (publ)