Utnyttja betaltidserbjudanden

Du kan avtala med en Aktiiviraha-återförsäljare om en förmånligare betalningstid på dina inköp. På inköp med speciella villkor får du ett separat kampanjkvitto. Du kan utnyttja flera olika betaltidskampanjer samtidigt.

Exempel på betaltidskampanjer:

6 månader, fasta rater, räntan 0 %
Inköpet betalas i 6 fasta rater. Enda avgiften är kontoskötselavgiften, 5 e/mån.

Exempel:

Inköp 1 200 e, eller med 6 månaders betaltid 205 e/mån, ränta 0 %, kreditens pris 1 230 e.

Köp nu - betala efter 2 månader

Inköpet är räntefritt fram till ett visst datum, som uppges vid köpet och när du får fakturan, så betalar du bort hela beloppet på en gång eller så betalar du i rater till normal ränta.

Ränta

Aktiiviraha är en löpande kredit. Den effektiva räntan beräknat för en disponibel kredit på 1500 euro är 25,67 % och det totala beloppet som ska betalas är 1694,04 euro. Vid beräkningen har man beaktat kontoavgiften 5 euro/månad och årsavgiftet 30 euro från andra året och använt en nominell ränta på 12,558 % (10/2018). Vid beräknginen av den effektiva årsräntan har man antagit att krediten beviljas för ett år från det första kreditutnyttjandet och det återstående kreditkapitalet och kreditkostnaderna blir till fullo betalda genom sista betalning, kreditkapitalet återbetalas genom lika stora månatliga betalningar på 141,17 euro och att kreditkostnaderna beaktas i enlighet med kreditutnyttjandet och återbetalningar av kapitalet och i enlighet med kreditavtalet. Krediten beviljas av Handelsbanken Finans Abp, Östersjögatan 11-13, Helsingfors.