Försäkringar som hör till ditt Aktiiviraha Gold-kort

l ditt Aktiiviraha Gold-kort ingår automatiskt en Köpskydd-, Självriskskydd- och Reseskydd-försäkring. Försäkringen kan vara värd flera tusen euro om olyckan är framme.

OBS! Från och med 1.12.2018 förändras innehållet i försäkringar, såsom vi har informerad dig per brev. Du kan läsa informationsbrevet även här

På Zurichs webbsida finns information om försäkringens innehåll samt blanketter för skadeanmälan. Om du vill kan du också ringa försäkringsbolagets kundtjänst.

Zurich kundtjänst
vardagar kl. 9.15-17
(09) 42 414 632
kring [at] zurich.com">kortförsäkring [at] zurich.com

Akut hjälp under resan
Zurich Assistance (24 h)
+358 942 414 633

Köpskydd och Självriskskydd

Köpskydd-försäkringen ersätter stöld eller skada på ett föremål som kostar över 50 euro och som betalats med Aktiiviraha-kortet, förutsatt att stölden eller skadan inträffat inom högst 180 dagar från köp- eller leveransdatum. Köpskyddet gäller med en självrisk om 50 euro vid varje skada, dock tillämpas för mobiltelefoner, laptops, mp3-spelare, tablets, smartklockor och övrig egendom som man normalt bär med sig eller har på sig en självrisk om 150 euro vid varje skada.

Självriskskyddet gäller för egendom och skada som omfattas av Köpskyddet, men där skadan har anmälts till och ersatts från annan gällande egendomsförsäkring, såsom hemförsäkring, produktförsäkring eller motsvarande.

Reseskydd för dig och din familj

Reseskydd-försäkringen träder automatiskt i kraft när du betalar minst 50 % av totalbeloppet av direkta resekostnader före resans början med ditt Aktiiviraha-kort.

I försäkringen ingår resenärförsäkring, resegodsförsäkring, ansvarsförsäkring för resenär, rättsskyddsförsäkring för resenär och resekassaförsäkring för kontanter som tagits ut med Aktiiviraha-kortet.

I försäkringsskyddet ingår även Hole-in-one-försäkring.

Kontaktuppgifter vid skadefall

Ta kontakt i försäkringsbolaget Zurich om skadan inträffar.  Kontaktinformation samt ansökningsblanketter hittar du här.