Vanligaste frågorna om återbetalning

Kan jag få tilläggstid för betalningen? Jag kan inte betala just nu.

Kontakta vår kundtjänst snarast möjligt. Om du tidigare har skött ditt kreditkonto enligt avtal, kan vi tilfälligt komma överens om mindre amorteringsrater. Om du avtalar om en betalningsplan med oss, så kom ihåg att under den tiden får du inte använda kreditkortet.

Måste jag betala påminnelseavgift, även om jag betalt fakturan innan påminnelsebrevet kom?

Ja, det måste du.

Jag har fått en betalningspåminnelse. Leder den till betalningsanmärkning?

En enskild betalningspåminnelse förorsakar inte en betalningsanmärkning. Om du får påminnelser flera månader efter varandra, kan det leda till att kortet sägs upp och skulderna skickas för indrivning. Enskilda påminnelser kan minska möjligheterna att få kredit och kortet förnyas inte.

Hur lång betalningsplan kan jag göra?

Vanligen görs betalningsplanen för tre månader. I enskilda fall kan vi avtala om en längre betalningsplan, men maximalt för sex månader.

Vad kostar det att göra en betalningsplan?

Vi debiterar en avgift på 10 euro för en avtalad betalningsplan.

Kan jag avtala om en ny betalningsplan, om jag inte klarar av betalningarna enligt den nuvarande?

Om du inte betalar avtalade rater eller följer förfallodagarna, är det troligen inte möjligt att avtala om en ny betalningsplan. Den återstående betalningsplanen hävs automatiskt och indrivningen fortsätter. Kom alltså ihåg att avtala om en betalningsplan som du klarar av.

Om du på förhand vet att du inte kan följa betalningsplanen, lönar det sig i alla fall alltid att fråga vad som kan göras. Kontakta kundtjänsten i god tid innan fakturan förfaller.

Jag har inte fått era brev. Vad ska jag göra?

Brevet kanske har postats till fel adress, om du har flyttat och inte anmält din nya adress till Handelsbanken Rahoitus. Enligt villkoren för kreditkontot är du ansvarig för adressändringsanmälan. Det räcker inte med att anmäla den nya adressen till Befolkningsregistret.

Jag har tappat bort brevet jag fick av er. Vad ska jag göra?

Referensen och kontonumret är alltid desamma, så du kan betala din faktura på basis av uppgifterna i den föregående fakturan. Du kan också kontakta vår kundtjänst, tfn (09) 133 7710, må-fre 9 - 16.30, lö 10 - 16.

Om du har registrerat dig i vår nättjänst, kan du hämta fakturans uppgifter (kontonummer, belopp och referens) där. Adressen är www.hrasiakaspalvelu.fi.

Vilken e-postadress har ni?

Du kan skicka e-post på adressen laskutus [at] handelsbanken.fi. Du kommer väl ihåg att uppge ditt namn, din adress och ditt telefonnummer i e-posten, så att vi kan kontakta dig.

Jag har skickat e-post till er. När kan jag vänta mig ett svar?

Vi försöker besvara e-postmeddelandena inom tre arbetsdagar.