Anslutningsavtal

Skaffa dig mera nöjda kunder. Du tar hand om försäljningen – vi tar hand om finansieringen.

Erbjud dina kunder möjlighet att betala sina inköp i rater. Din kund får sitt inköp finansierat när han behöver det och du som säljare får betalt på köpet utan risk.

Du får anslutningsavtal-blanketten genom att kontakta vår säljstöd:

myynninrahoitus [at] handelsbanken.fi
tfn. (09) 133 7753

Handelsbanken Finans Abp
Aktiiviraha
PB 537
00101 HELSINFORS

 

Notification of a personal data breach (GDPR)