Marknadsföring av konsumentkrediter (kortkrediter)

I konsumentskyddslagen finns bestämmelser för krediter som näringsidkare erbjuder konsumenterna oberoende av kredittyp, kreditens belopp, kreditens löptid eller ändamål.

Huvudprinciperna när du marknadsför produkter och tjänster med kortkrediter:

 • krediterbjudandet får inte överflygla marknadsföringen av själva varan eller tjänsten
 • marknadsföring av krediten måste vara sakligt och innehålla korrekt och tillräcklig information
 • den effektiva räntan ska presenteras tydligt
 • kunderna får alltid ett Aktiiviraha-kort
 • vid försäljningen ska man iaktta god försäljningssed
 • vid försäljningen ska man i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Vi hjälper dig gärna med allt som rör marknadsföringen och försäljningen, t.ex. i form av tidningsannonser och direktmarknadsföringsmaterial och uppgörande av kalkyler.

Kontakta vår försäljning, så hjälper vi med att göra dina kunder nöjda.

Bekanta dig med instruktioner för marknadsföring

Instruktioner för marknadsföring
Checklista för marknadsföringen av kontokrediter
Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation

Konkurrens- och konsumentverket
Marknadsföring och reklam

Kortbetalningar i betalterminal

Erbjud dina kunder ett snabbt och säkert sätt att betala.

Dina kunder kan utnyttja kortets betaltid eller kredit. För ditt företag är kortinlösen enkelt och effektivt.

Fördelarna för ditt företag

 • Vi redovisar kortbetalningarna till fullt belopp
 • Vi debiterar serviceavgifterna separat en gång i månaden
 • Betalningarna på företagets konto snabbt, effektivt och säkert
 • Tydliga redovisningsfiler gör jobbet lättare för bokföraren
 • Du sparar i kostnader för kontanthanteringen

Val av betalterminal

Kortinlösen förutsätter att ditt företag har EMV-betalterminaler eller -betalsystem.

Läs mera om betalterminaler